Historia sołectwa Słowik

Dzisiejszy Słowik tworzą historyczne 3 osady: Słowik, Karczowa Droga i Folwark Działki. Kiedy powstał Słowik? Bezsprzecznie wiadomo, że istniał już na początku XVIII wieku. W 1776 r. wymieniany jest jako wieś szlachecka, przynależna do parafii Św. Zygmunta w Częstochowie. W 1787r. zamieszkiwało tu 31 osób. W 1791r. była to osada składająca się z 9 domów, w której zamieszkiwało 65 osób.
Słowik związany był w przeszłości z majątkiem Błeszno, w którym od XIV w. funkcjonowała Kuźnica Błeszyńska, później o nazwie „ Słowik” pochodząca od nazwiska właściciela. Kuźnice w owym czasie budowano przede wszystkim nad rzekami, ze względu na wykorzystanie wody do procesów technologicznych oraz jako podstawowy środek transportu dużych ilości drewna i rudy żelaza. Być może lokalizacja Kuźnicy Błeszyńskiej, najstarszej w regionie to początek osadnictwa miejscowości Słowik. Osada ta od powstania należała do parafii Św. Zygmunta w Częstochowie, od 1917 r. do parafii.
Św. Rodziny w Częstochowie, a od 1929 r. do parafii Św. Józefa na Rakowie. W roku 1937 Słowik włączono do utworzonej ekspozytury Wrzosowa. Słowik rozwijał się jako miejscowość podmiejska: w 1970r. licząca 758 mieszkańców należąca do Gromadzkiej Rady Narodowej we Wrzosowej przeniesionej w 1973 r. do Urzędu Gminy w Poczesnej.