Koło Gospodyń Wiejskich w Słowiku

Koło Gospodyń Wiejskich w Słowiku ma swoją długą tradycję. W swych szeregach pod kierunkiem p. Krystyny Kleszcz skupiało nie tak dawno około siedemdziesięciu kobiet połączonych chęcią działania na rzecz miejscowości, kultywowania tradycji środowiskowych i religijnych oraz pozyskiwaniem nowych umiejętności. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rożnego rodzaju kursy, na których można było nabyć wiele cennych umiejętności przydatnych w gospodarstwie domowym. Po kilkuletnim oficjalnym zawieszeniu swej działalności Koło reaktywowało się w marcu 2008 roku. W styczniu 2009 roku na walnym zebraniu  podjęto decyzję o przekształceniu Koła w stowarzyszenie
i przyjęło nazwę:

  • Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych FENIKS.
 
30 czerwca 2009 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.

Na zaproszenie Wójta Gminy K. Ujmy członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły
w II Gminnym Dniu Kobiet, który w 2009 r odbywał się w sołectwie Bargły.


Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ze Słowika zostało zaproszone przez Wójta do reprezentowania Gminy Poczesna na IV Regionalnej Prezentacji Stołów Wielkanocnych, Baba Wielkanocna 2009”. Na tę okazję członkinie przygotowały według staropolskich receptur tradycyjne potrawy, które od wieków gościły na polskich świątecznych stołach. Ważnym akcentem dekoracyjnym była palma wielkanocna przygotowana przez przedszkole ze Słowika oraz świeca podarowana przez księdza wikarego, katechetę
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słowiku.


W okresie od maja do września 2009 roku dla członkiń Stowarzyszenia realizowany jest projekt pod nazwą „Przyjemne z pożytecznym – szansą podniesienia aktywności zawodowej kobiet ze wsi Słowik i Korwinów”, którego celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie profesjonalnego przygotowania przyjęć okolicznościowych oraz pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców obu sołectw. W ramach projektu odbędzie się kurs „Profesjonalna organizatorka uroczystości” składający się z dwóch szkoleń:
„Zdrowo jeść – długo żyć, czyli zdrowe odżywianie w praktyce” oraz „Artystyczna aranżacja imprez okolicznościowych”.

O środki unijne na realizację projektu z PO KL; VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich wystąpiła Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
W lipcu i sierpniu odbyły się dwie sesje informacyjne na temat „Jak założyć własna firmę krok po kroku” oraz „Fundusze strukturalne w Polsce w latach 2007-2013. Możliwości wsparcia obszarów wiejskich.”