Odnowa wsi

W 2008 roku Sołectwo Słowik przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Dnia 22 grudnia 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia Planu odnowy sołectwa Słowik.


W ramach trwającego od 28 do30 maja 2009r. Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi, sołectwo Słowik zostało wybrane jako jedna z trasach studyjnych w związku z przystąpieniem w roku 2008 do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. W Słowiku gościli samorządowcy i przedstawiciele rożnych organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania osiągnięć i efektów dotyczących działań w zakresie odnowy i rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim i pozostałych regionach kraju. Program merytorycznie miał na celu uświadomienie znaczenia odnowy wsi jako istotnego instrumentu prowadzenia polityki regionalnej w Polsce.


Program długoterminowy odnowy wsi na lata 2009-2016
Wizja: Słowik- przyjdź, zobacz, a zaśpiewasz z zachwytu.


Harmonogram planowanych przedsięwzięć na terenie sołectwa Słowik na lata 2009-2016