Ochotnicza Straż Pożarna w Słowiku

19 listopada 1961r. na zebraniu wiejskim w którym uczestniczyli:
Komendant Powiatowy OSP- por. Klemens Major, Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej, Rady Narodowej –Jan Sikora, Członek Zarządu Powiatowego OSP -dh. Jan Sochański, Komendant Rejonowy OSP- dh. Tomasz Gałkowski oraz ponad 100 mieszkańców Słowika, Podjęto uchwałę o powołaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowiku. Do nowo powstałej OSP wstąpiło ponad 40 mieszkańców Słowika. Skład pierwszego Zarządu OSP Słowik przedstawiał się następująco: prezes- Józef Gładysz, naczelnik-Paweł Kisiel, zastępcą naczelnika-Jan Szczygłowski, sekretarz-Leon Puchała, skarbnik-Kazimierz Mądrzak, gospodarz-Antoni Ujma, członek zarządu Julian Kołek, Czesław Ociepa, Stanisław Okraska. Społeczność Słowika przekazała nowo powstałej ochotniczej Straży Pożarnej 3ha ziemi będącej własnością wspólną oraz środki finansowe pozostałe z elektryfikacji wsi.

Pierwsze działania zarządu OSP polegały na wyposażeniu jednostki w podstawowy sprzęt p.poż. W 1963 roku zakupiono przy dofinansowaniu Komendy Rejonowej pierwszą motopompę. Na pierwszą tymczasową remizę zostaje wydzierżawiony budynek od prezesa dh. Józefa Gładysza. W 1964 roku OSP Słowik otrzymała sprzęt p.poż po zlikwidowanej OSP Korwinów w postaci ręcznej pompy, dwukołowego wózka do przewozu motopompy, bosaki oraz węże.
Z związku z rozwojem jednostki, mieszkańcy Słowika zadeklarowali dobrowolne składki z przeznaczeniem na budowę remizy, jednocześnie zapewnili zarząd o pomocy przy budowie strażnicy. Jesienią 1965r. OSP przydzielono 200m3 kamienia budowlanego. W 1966 roku ówczesne władze ujęły w planach budowę remizy w Słowiku, co jeszcze bardziej zmobilizowało strażaków oraz mieszkańców do wytężonej pracy.

W rok 1966 drużyna strażacka Słowika po raz pierwszy wzięła udział w zawodach na szczeblu rejonowym, w których zajęła II miejsce,

co było dużym sukcesem dla strażaków i mieszkańców Słowika.

29 czerwca 1967 roku uchwałą zarządu OSP w Słowiku oficjalnie rozpoczęto budowę strażnicy. Kamień węgielny wmurowano 16 lipca tego samego roku. Do budowy wybrano projekt składający się z dwóch budynków remizy oraz świetlicy. W budowę całego kompleksu zaangażowana była cała społeczność Słowika. Komitet Rodzicielski wraz z kierownikiem szkoły w Słowiku Ignacym Gawrońskim przekazał środki finansowe, co pozwoliło na zadaszenie budynków. Wybudowany obiekt oddano do użytku 1 grudnia 1968 roku.

11 sierpnia 1974 roku przekazany został pierwszy sztandar jednostki, ufundowany przez społeczeństwo Słowika i Korwinowa.
W roku 1986 po 25 latach działalności Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała pierwszy samochód bojowy Star 25 GBM

W  1991 roku jednostka obchodziła jubileusz 30-lecia powstania. Z związku z jubileuszem przeprowadzono remonty budynków oraz zakupiono przez Urząd Gminy Poczesna samochód bojowy GBM na podwoziu Star 29.

13 lipca 1997 roku odbyła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru dla OSP ufundowanego przez mieszkańców Słowika oraz Korwinowa.
30 kwietnia 2006 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Słowiku obchodziła jubileusz 40-lecia powstania. Z związku z tym wydarzeniem przeprowadzony został remont budynków strażnicy oraz przekazano samochód bojowy GBA2/16 ufundowany przez Urząd Gminy Poczesna.

Przy OSP w Słowiku działa Świetlica Środowiskowa, powstała z inicjatywy władz samorządowych w grudniu 2007 roku. Działania Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy oraz radnych: Iwony Choła i Adama Morzyka zakończyły się utworzeniem miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą spędzać swój wolny czas. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która reprezentuje jednostkę na licznych zawodach sportowo-pożarniczych.Strażacy wspierają aktywnie wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, gminnej i na rzecz każdego będącego w potrzebie.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która reprezentuje jednostkę na licznych zawodach sportowo-pożarniczych.
Strażacy wspierają aktywnie wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, gminnej i na rzecz każdego będącego w potrzebie.