Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku

Historia Szkoły w Słowiku.
Myśl budowy murowanej szkoły w Słowiku pojawiła się już w 1945 roku, tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Stary drewniany budynek mieścił klasy I-IV, starsze dzieci uczęszczały do Szkoły we Wrzosowej. To właśnie kierownik szkoły we Wrzosowej – Pan Stanisław Nietresta myśl tę ujął w realny kształt w 1957 roku. Wiosną tego roku kierownik Wydziału Oświaty
w Częstochowie – p. Bolesław Stępień wydał zgodę na budowę budynku pod warunkiem powołania Komitetu Budowy Szkoły. Komitet taki wybrano 23 lipca 1957 roku, a jego przewodniczącym został p. Jan Danek. We wrześniu tego roku opiekę nad budową szkoły przejęła p. Stanisława Klar. Zmienił się również przewodniczący Komitetu – został nim p. Paweł Kisiel. Po konsultacji z Komitetem Budowy Szkoły podjęto decyzję, że nowa szkoła będzie piętrowa, umożliwi to naukę starszym dzieciom w miejscu zamieszkania.
Z dniem 1 września 1959 roku Szkoła w Słowiku uzyskała status siedmioklasowej Szkoły Podstawowej, w której uczyło czterech nauczycieli. Kierownikiem placówki została p. S. Klar. Nauka odbywała się w dwóch budynkach – w starym uczyły się klasy II, III, IV, V, klasy I, VI, VII nauczano w wynajętym budynku u p. Rakowskiego po drugiej stronie torów. 1 września 1960 roku nastąpił długo oczekiwany przez całą społeczność moment – dzień uroczystego otwarcia nowego budynku szkoły. Pełnoklasowa szkoła w Słowiku funkcjonowała do 1973 roku. Wtedy właśnie powołano do życia zbiorcze szkoły gminne. I znów w Słowiku uczyły się tylko dzieci młodsze – starsze dojeżdzały do Poczesnej. Ośmioklasowa szkoła podstawowa zaczęła działać w Słowiku dopiero w roku 1987. W 1988 roku pierwsi w historii szkoły w Słowiku ośmioklasiści opuścili szkolne mury i złożyli egzaminy do szkół średnich. W 2000 roku ostatni rocznik piętnastolatków opuścił progi szkoły. Na skutek reformy oświaty oraz reorganizacji sieci szkół na terenie gminy Szkoła Podstawowa w Słowiku uzyskała status sześcioklasowe szkoły podstawowej. Na początku 2004 roku Rada Gminy w Poczesnej podjęła uchwałę w sprawie remontu szkoły. 15 kwietnia 2004 roku został powołany Społeczny Komitet Remontu
i Modernizacji Szkoły i Przedszkola w Słowiku. Jego przewodniczącą została p. Anna Leszczyńska. W celu pozyskania środków na kapitalny remont szkoły i przedszkola zorganizowano Piknik Słowicki, wykonano i rozprowadzono cegiełki, przeprowadzono zbiórkę złomu, pozyskano sponsorów. Remont rozpoczął się w czasie wakacji. Przez cztery miesiące nauka trwała w remizie OSP. Z nowym 2005 rokiem tuż po feriach świątecznych naukę kontynuowano w pięknie wyremontowanym budynku.
Do realizacji swoich celów placówka posiada:

  • pomieszczenia dydaktyczne - sale lekcyjne,
  • pracownie komputerową,
  • bibliotekę szkolną,
  • salę gimnastyczną,
  • świetlicę-jadalnię,
  • szatnię i sanitariaty,
  • boisko szkolne,
  • ogród szkolny z wydzielonym placem zabaw dla dzieci przedszkola.

  • Podczas wakacji w 2007 roku ze środków finansowych pozyskanych z Programu Odnowy Wsi przeprowadzono kapitalny remont boiska szkolnego.